NEI therapie algemeen


NEI staat voor Neuro Emotionele Integratie.

NEI kan worden toegepast om het optimaal benutten van je potentieel te stimuleren, het versnellen van ziekte herstel en/of het voorkomen van ziekte, het doorbreken van gedragsproblemen, verbeteren in het aangaan en onderhouden van relaties en bij het verwerken van traumatische ervaringen. Het is een unieke methode om de oorzaak van onverwerkte gebeurtenissen, emotionele problemen en lichamelijke klachten op te sporen. Het is een snelle en praktische methode waarbij niet alle pijn uit het verleden opgerakeld hoeft te worden. Ook lange praatsessies zijn niet nodig. Omdat we met NEI snel bij de kern van het probleem kunnen komen, zijn enkele sessies voldoende.

Hierbij wordt uitgegaan van de volgende principes:

  • Ons lichaam heeft een sterk zelf genezend vermogen.
  • Onder (vrijwel) elk ongewenst gedrag, alle klachten en ziekten liggen emotionele blokkades.

 

We gaan op zoek naar de oorspronkelijke situatie waar het gedrag, het gevoel of de lichamelijke klacht het gevolg van is. Het kan gebeuren dat mensen vastlopen, het gevoel hebben dat ze niet lekker in hun vel zitten of zich geremd voelen. Zo’n gevoel dat ervoor zorgt dat je niet echt kunt doen wat je graag wilt, dat je belemmert om jezelf te kunnen zijn. Maar ook lichamelijke klachten kunnen worden behandeld zoals hoofdpijn, rug- en nekklachten, concentratie- en leerproblemen, psoriasis en nog veel meer.

We gaan op zoek naar emotionele blokkades of onverwerkte emoties die vaak de oorzaak zijn van pijn, stress, overbelasting, trauma’s en negatieve ervaringen. Ik maak daarbij gebruik van een apparaat met de naam biotensor of de spierspanningstest met de vingers, de zogenaamde O-ring test. De biotensor is een bio-energetisch meet- en testapparaat dat verschillende frequenties energie weergeeft.

Wanneer je je bewust bent van de oorzaak of onderliggende emotie van het ongewenste gedrag of het ziektebeeld, kunnen we deze integreren (tijdens de integratie worden de rechter- en linkerhersenhelft die bij een klacht of ziektebeeld uit balans zijn, weer in balans gebracht). Dit is de sleutel om weer een leven te leiden dat in harmonie en balans is.